Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Dịch vụ tư vấn tài chính, kiếm toán cho các loại hình doanh nghiệp

SEO Lên TOP Google @ nguontinviet.com

Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Công ty luật Minh Khuê đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán;


Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, tư vấn xây dựng quy chế tài chính, thuế; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn lựa chọn phương án đầu tư; tư vấn thẩm định giá trị tài sản; tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp; tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu; tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp.


Công ty luật Minh Khuê đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản trị – kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp.


tu-van-tai-chinh8


Thông tin dịch vụ Tư vấn


Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Công ty luật Minh Khuê đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như:


- Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp;


- Tư vấn lập báo cáo dự án;


- Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư;


- Tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp;


- Tư vấn lựa chọn hình thức kế toán;


- Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;


- Tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán;


- Tư vấn xây dựng quy chế tài chính, thuế;


- Tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế;


- Tư vấn lựa chọn phương án đầu tư;


- Tư vấn thẩm định giá trị tài sản;


- Tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp;


- Tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu;


- Tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu;


- Tư vấn tài chính doanh nghiệp.


Công ty luật Minh Khuê đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị – kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp.


Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!


Trân trọng./.


The post Dịch vụ tư vấn tài chính, kiếm toán cho các loại hình doanh nghiệp appeared first on eVăn – sách online.
Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Organic Groups

 
Thực Phẩm Hữu Cơ
Public group · 4,750 members
Join Group
Chợ Thực Phẩm Sạch
 

Tìm kiếm...

Translate

Danh Mục